En värld av levande energi

Paqos ser världen helt annorlunda. De lever i en värld av levande energi. I shamanska traditioner ser vi att allt i universum lever; floder, berg, träd och att alla människor har en djup kontakt med livets ande.

Tänk dig att det existerar en enorm ocean av ljus och energi. Om du fyller ett glas med detta ljus kommer du att se samma ljus fast i en annan form. Om du nu tar ett nytt glas och gör samma sak har du återigen samma ljus men i en ny form. Om du sedan tar en tillbringare som är formad på ett helt annat sätt kommer du ändå se att den innehåller precis samma ljus och energi fast i en ytterligare ny form.
Så här ser vi allt levande på jorden. Varje människa är ett unikt vattenglas av denna oändliga ocean av ljus som utrycker sig olika. Bordet framför dig, ljusets låga, och textilerna runt omkring dig är förädlade och skapade av människan men av material från jorden. Vi har skapat och givit dem en form men de är fortfarande objekt som bär på samma ljus som inom dig. Allt vi ser runt omkring oss är kristalliserade partiklar som tagit form.

I väst ärver vi en tradition där vi lever i en anonym och materiell värld utan själ. Q´ero Indianerna ärver istället en tradition där vi lever i en värld av levande energi och av själ. Det finns inget som inte bär på en själ, allt är anden "Spirit" och anden finns i hela skapelsen; I floderna, i bergen, i blommorna och i djuren. De är uppväxta och ser världen av energi lika verkligt som det är för oss i väst att inte uppfatta denna osynliga värld vid sidan av oss. De tror att vi alla är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse. Att vi alla är droppar av ljus från en och samma oändliga ocean.

Vi lever i ett universum som formas runt omkring oss och svarar oss hela tiden. För shamanen betyder det att utveckla en relation av Ayni mellan sig och allt levande i världen och i universum.
Ayni är ett Quechua ord från inkatiden som betyder; Helig ömsesidighet.
Shamanen är som en trädgårdsmästare som vandrar på en jord där allt är heligt, där ingen plats är heligare än en annan. Shamanens uppgift är att ta hand om det heliga och att föra in det i hela livet och att leva från den platsen. Att skapa en helig ömsesidighet med allt som existerar i nätverket av levande energi.

Ayni betyder: Att utveckla en dialog genom handling som gör att universum speglat tillbaka vår själs kondition, kärlek, vilja, avsikt och handling. Att universum speglar tillbaka det vi är i vår sanna essens. I denna plats av Ayni och helig ömsesidighet skapar shamanen balans där han vandrar och tar hand om alla varelser som har en själ. Vi ger livskraft till bergen så att de kan hålla oss och våra medmänniskor i kraft, säkerhet och skydd. Vi ger livskraft till jorden så att hon kan hålla oss i fertilitet. Det handlar om att älska från den djupaste platsen av balans och harmoni i vår själ. Att alltid hjälpa andra genom de djupaste vibrationerna av hjärtat och utan baktanke. Vi ger livskraft till vårat medicinknyte så att universums levande principer kan hålla oss i livskraft.
Ayni är att låta vår hjärna hjärta och vår själ att smälta samman. Att vandra i vårt center och hålla helig ömsesidighet inom och utanför oss.

Eftersom att allt och alla är en unik droppe av samma ocean och ljus är vi också en och samma energi. Att varje människa som vandrar förbi dig är anden som tagit en unik form och där en själ lever inom personens energifält. Shamanen vandrar för att inte döma då vi vet att om vi dömer någon eller något; dömer vi skapelsen, oss själva och den personens unika resa på jorden. För oss finns det inget som är mer betydelsefullt eller viktigare än något annat, ingen skillnad på personer, hudfärg eller sexuell läggning etc. Vi är alla unika, vackra och ett med skapelsen. Därför kan man säga att vi människor är alla bröder och systrar med varandra. En och samma person. Man älskar sin familj, så varför inte förstå hur alla är en enda stor familj och att älska och känna den platsen av djup och ärlig gemenskap.

Kausay Pacha är en värld eller ett universum av levande energi som vi alla tar del av.

Det är denna energi som jag även skulle kunna kalla Gud.. Skaparen av allt som vi alla är ett med. I Inkatraditionerna så vet vi att allt är en och samma energi vilket gör att vi alla är Gud, varje människa på jorden är det enormt stora som gör varje individuell helt unik. Vi behöver inte längre söka oss ut till den gud som vi dyrkar, den stora makten utanför oss som skapade allt. Vi behöver bara finna gud i oss själva, finna vårat rätta jag och lära känna den. Då kan vi vara i djup kontakt med vår sanna essens och älska varandra för vilka vi är. Att finna freden och glädjen, kärleken till oss själva bidrar med att hela nätverket av levande energi blir detsamma.