Tiden då vi möter oss själva igen

Vi lever i en tid av stora skift och transformationer i naturen, kosmos samt inom oss själva och i våra liv.

Det är en ny tid som handlar om att komma hem! 
Vi går igenom faser av känslor och tankar som kan ses som "upp och ned faser" som hör till och manifesteras i livet och allt detta sker för det goda.

I våra liv vaknar djupare tankar och en större närvaro i hur vi väljer att leva våra liv och vi börjar rena gamla mönster som påverkat oss under allt för lång tid. Denna tid kallas för Taripaypacha vilket betyder; Tiden då vi möter oss själva igen. Det handlar om att förstå hur vi är ett med allt så att vi kommer i kontakt med kosmos, vår kontakt med skapelsen inom oss.

Den 21 december 2012 öppnades en dörr av nya möjligheter och en ny vibration och frekvens är här. 
Ändå är denna transformation av jorden inte ny för oss då den började ungefär år 1993 vilket nu påverkar hur vi lever våra liv.

Dessa profetior handlar för indianerna inte om rädsla. Det handlar om att vi nu kan finna själen inom oss själva igen och komma hem. När du helar dig själv och perspektivet av det du tror är livets sanning så har det en massiv effekt på jorden.

De talar om att vi kommer tillbaka i kontakt med vår egen källa, vår essens.
Indianerna tror att deras ursprung och förfäder kommer från plejaderna som nu även är närmare jorden än vad de har varit de senaste 500 åren. Frekvensen ökar och vi låser upp djupare plan inom oss vilket påverkar vårt energifält men även våra fysiska kroppar.

Nu delar Q´ero shamanerna deras visdom med oss då vi måste förstå att vi kan kliva ur illusionen av att vi alla inte är ett. Människor är bröder och systrar med varandra och det käraste vi har är livet. Så låt oss dela det med varandra. Vi kanske ser annorlunda ut men arter som örnen och kondoren flyger ändå i fred tillsammans, trotts deras fysiska olikheter.

Inkas ättlingar Q´ros kallas även för solens barn då solen för dem är källan till allt liv. Vi måste återigen lyfta våra bröder och systrar på jorden och guda dem tillbaka till det ljus, den livskraft som vi alla bär på inom oss men som under tusentals år av evolution fått oss att glömma.  
De kallas även ibland månens barn då denna tradition står för: de människor som vandrar genom hjärtat.

När Inka paqos kommer hit till Europa säger de: varför behöver de oss? kolla bara på vad de bygger, med alla dessa verktyg borde de kunna hela både hjärtat och hjärnan. 
Inkas shamaner kallas för mästarna av den levande energin och deras visdom delas nu med världen då människor idag ifrågasätter sig själva, samhället, livet och våra förhållanden. Vi har klivit långt ifrån vår ursprungliga kontakt med själen men en ny tid ger även nya redskap att finna det vi saknar inom oss. Medan vi kliver in och fortsätter vandra mot framtiden har vi en otrolig support för att finna ett större ljus i våra hjärtan och att se att man kan leva utan att uppfatta världen från en sårad plats.